RSS
niedziela, 30 listopada 2008
Przegląd filmów słoweńskich

W imieniu Slovenščine na tujih univerzah - Univerza v Ljubljani, Koła
Naukowego Slawistów im. św. św. Cyryla i Metodego - Uniwersytet Łódzki,
doktorantów-słowenistów oraz naszego lektora serdecznie zapraszamy na:

Światowe dni słoweńskiej literatury w filmie, które w Łodzi odbędą się
dnia 4. grudnia (czwartek) w Katedrze Slawistyki Południowej UŁ
(ul. Lipowa
81, sala nr 9).

Program:

16.00 - 18.10 film "Petelinji zajtrk" ("Śniadanie
koguta") 2007.
18.10 - 18.30 przerwa: przedstawienie filmów, konkurs wiedzy o Słowenii i
coś słodkiego do degustacji :)
18.30 - 20.00 film "Zvenenje v glavi" ("Dźwięczenie w
głowie") 2002

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!!!
19:15, chankrum
Link Komentarze (2) »
środa, 11 czerwca 2008
KONFERENCJA

Międzynarodowa naukowa konferencja studencka

Stereotypy i Słowiańszczyzna

 

 

Koło Naukowe Slawistów im. Św. Św. Cyryla i Metodego przy Katedrze Slawistyki Południowej Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na międzynarodową naukową konferencję studencką Stereotypy i Słowiańszczyzna, która odbędzie się 20-21 listopada 2008 roku w Łodzi.

 

Na konferencji omówimy problematykę tworzenia się mechanizmu i rozprzestrzeniania stereotypów egzystujących w zbiorowej świadomości. Poruszymy zagadnienia dotyczące tożsamości wielonarodowościowych Bałkanów wobec powszechnej globalizacji, roli kobiety i mężczyzny na przestrzeni dziejów, oraz przejawów kierowania się stereotypami we współczesnym świecie. Niezmiernie istotne w związku z tym wydaje się nam ujecie komparatystyczne, poddające analizie historię, sztukę, tradycję, religię oraz wzajemne oddziaływanie na siebie literatur i języków słowiańskich.

 

Ze względu na temat konferencji omawiane będą zagadnienia w następujących obszarach tematycznych związanych z krajami słowiańskimi:

 • literatura (od czasów najdawniejszych do współczesności),
 • sztuka i życie kulturalne,
 • języki (przeszłość i teraźniejszość),
 • folklor,
 • ścieranie się różnych kontaktów kulturowych i językowych na obszarze Słowiańszczyzny,
 • historia, procesy polityczne i religijne,
 • gender studies.

 

Dodatkowym atutem organizowanej konferencji będzie wydanie materiałów pokonferencyjnych, w których będą zawarte wszystkie wcześniej zaprezentowane referaty.

 

UWAGA!!!

Osoby, które są zainteresowane udziałem w konferencji studenckiej prosimy o zgłoszenie się do 1 października 2008 roku . Następnie do 31 października prosimy o przysłanie streszczeń referatów.

 

KONTAKT:

Kamil Szafraniec kamilszafraniec@wp.pl

Paulina Nowak aniluap123@wp.pl

 

 

Z poważaniem,

 

Koło Naukowe Slawistów

09:11, chankrum
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 17 kwietnia 2008
Spotkanie wielkanocne

UWAGA!!!

Serdecznie zapraszamy

na spotkanie związane

z obrzędami wiosennymi

na Bałkanach w środę 23.04

o godz. 19:00 w sali 303

 Zarząd KNS

09:23, chankrum
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 07 kwietnia 2008
EBRANIE KNS

 

W środę (9.04.2008r.)

w sali 303, o godz.18.30

odbędzie się zebranie KNS,

na którym zostanie zaprezentowany referat pt.:

 

Słoweński dowcip jako popularny gatunek tradycji ustnej i towarzyskiej rozrywki

09:31, vasudeva
Link Dodaj komentarz »
Konferencja
Zapraszamy do udziału w konferencji na temat:

 

Pamięć kulturowa i pamięć lingwistyczna w przekładzie

 

Celem konferencji jest przybliżenie ogółowi studentów-slawistów najnowszych tendencji
w zakresie teoretycznych podstaw przekładu artystycznego oraz przekładu konsekutywnego
i symultanicznego.

Oto najistotniejsze problemy, jakie mogą być uwzględnione w prezentowanych przez studentów referatach:

 

I. Przekład artystyczny

 •  
  • duch oryginału, duch języka i duch autora,
  • pamięć kulturowa tłumacza w procesie językowo-semiotycznej mediatyzacji
   i ekwiwalentyzacji (zjawisko dominanty: dominanta artystyczna a dominanta translacyjna. Procesy metaforyzacyjne a problem rymu. Sieć radialna kategorii w tekście źródłowym i w tekście tłumaczonym. Substytucja, przeróbka. Pamięć semantyczna tłumacza),
  • hipoteza dzieła, hipoteza autora a oczekiwania czytelnika,
  • strukturalistyczna teoria przekładu i jej mankamenty. Norma optymalności
   i koncepcja procesu twórczego,
  • teoria intertekstualności. Dwutekst,
  • kognitywne możliwości przekładu artystycznego (rozumienie, konceptualizacja, odniesienie; sieć radialna kategorii, schematy wyobrażeniowe, rozszerzenie metaforyczne, domena poznawcza, pole leksykalne w procesie interpretacji
   i ekwiwalentyzacji),
  • degradacja poziomu semantycznego tekstu literackiego w przekładzie.

 

      II. Przekład konsekutywny i symultaniczny:

 •  
  • umiejętność rozumienia tekstu słuchanego w przekładzie,
  • model interakcyjny pamięci w przekładzie (pamięć robocza - operacyjna - a pamięć deklaratywna i proceduralna),
  • pamięć przypomnieniowa a pamięć wyobrażeniowa w przekładzie,
  • umiejętności kognitywne w przekładzie (od rozumienia do parafrazowania - zjawisko kompensacji w procesie ekwiwalentyzacji),
  • techniki w kognitywno-komunikacyjnej teorii przekładu a przekład,
  • dominujący trend tekstu,
  • notatka w języku wyjściowym i docelowym,
  • zjawisko interferencji miedzy- i wewnątrzjęzykowej (trudność formalna i pojęciowa),
  • sytuacja i konsytuacja w przekładzie konsekutywnym (wywiad, rozmowa oficjalna, wykład),
  • trzy podmioty przekładu w procesie komunikacji inter- i intrapersonalnej (Nadawca-Tłumacz-Odbiorca),
  • kryteria kompetencji tłumacza konsekutywnego i symultanicznego,
  • przekład tekstów specjalistycznych (problemy leksykalne, np.: zjawisko sztywnej desygnacji, internacjonalizmy; rozumienie-wiedza-pamięć jako podstawa przekładu,
  • udział kategorii interdyscyplinarnych w przekładzie (semantyka, semiotyka, psycholingwistyka),
  • tłumaczenie tekstów nacechowanych kulturowo ze szczególnym uwzględnieniem leksyki bezekwiwalentnej.

 

Język konferencji: języki słowiańskie.

 

Tytuł referatu wraz ze streszczeniem do 400 słów prosimy przesyłać na adres mailowy opiekunów naukowych konferencji:

przekład artystyczny - dr hab. prof. ATH Wojciech Gorczyca - gorczyca@ath.bielsko.pl; przekład konsekutywny i symultaniczny - dr Ewa Michalska - emichalska@ath.bielsko.pl

w nieprzekraczalnym terminie do 10. 05. 2008 r.

Teksty referatów prosimy przesyłać do 1. 10. 2008 r. na adres jak wyżej. Przewidujemy publikację materiałów pokonferencyjnych.

 

Konferencja odbędzie się 2 czerwca 2008 r. w budynku „L" Akademii Techniczno-Humanistycznej przy ul. Willowej 2 (rozpoczęcie godz. 10.00).

 

Szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania i przebiegu konferencji (+ program) prześlemy w następnym piśmie do osób, które przyślą zgłoszenia.

 

Komitet Organizacyjny:

Ewelina Wasilewska

Agnieszka Polańska

Katarzyna Małek

 

Opieka naukowa:

dr Agnieszka Będkowska-Kopczyk: kopczyk@poczta.onet.pl

dr hab. prof. ATH Wojciech Gorczyca: wgorczyca@ath.bielsko.pl

dr Ewa Michalska: emichalska@ath.bielsko.pl   

 

Informacje o konferencji znajdują się również na stronie Studenckiego Koła Naukowego Slawistów www.slawistyka.ath.bielsko.pl

 

08:33, chankrum
Link Dodaj komentarz »
Warsztaty translatoryczne

Studenckie Koło Naukowe Slawistów

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

serdecznie zaprasza studentów oraz młodych pracowników naukowych na  
V Ogólnopolskie Warsztaty Translatorskie,  
które odbędą się na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej  
w dniach 31 maja-1 czerwca 2008. 

Temat przewodni tegorocznych Warsztatów Translatorskich to:  
różnice kulturowe wyzwaniem dla tłumacza.

Warsztaty Translatorskie dotyczą przekładu artystycznego zarówno prozy, jak i poezji  
na język polski z języków: czeskiego oraz słoweńskiego. 

     Z tekstami do tłumaczenia uczestnicy zapoznają się na ok. miesiąc wcześniej, będą więc mieli okazję przygotować pierwotne wersje ich tłumaczeń. Praca odbywać się będzie  
w grupach językowych. Grupy językowe z kolei podzielone zostaną na dwie podgrupy: prozy  
i poezji. W każdej z sekcji uczestniczył będzie native speaker danego języka oraz specjalista  
z dziedziny przekładu (przekładoznawca lub tłumacz tekstów artystycznych z danego języka). Przewidziane jest wydanie publikacji z efektami prac Warsztatów Translatorskich.

     Prócz pracy praktycznej, planowany jest również wieczór autorski zaproszonych gości-literatów, którymi w tym roku są: Petr Hruška (Czechy), Lenka Daňhelová (Czechy), Andrej Blatnik (Słowenia) oraz Marcello Potocco (Słowenia). Wieńczył on będzie pierwszy dzień Warsztatów. Na zakończenie drugiego dnia planowana jest impreza pt. Slavoparty (czyli w rytmie słowiańskiej muzyki).

Opłata warsztatowa wynosi 50 zł.

Uczestnikom Warsztatów Translatorskich zapewniamy posiłki - obiady w oba dni Warsztatów, a także przekąski i napoje w trakcie trwania pracy nad tekstami.

W cenę nie jest wliczony nocleg, nie zwracamy również kosztów podróży. 

Zgłoszenia (dostępne na stronie www.warsztaty.translatorskie.prv.pl/) należy przesyłać do 27 kwietnia na adres skns.ath@gmail.com, a w razie jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości proszę kontaktować się z przewodniczącą Studenckiego Koła Naukowego Slawistów ATH - Agnieszką Lamers (lamers.agnieszka@gmail.com)  

Ze względu na specyfikę przedsięwzięcia, jakim są Warsztaty Translatorskie, ilość miejsc jest ograniczona. W przypadku dużej ilości zgłoszeń decydować będzie kolejność ich nadsyłania.

Osoby, których zgłoszenia zostaną przyjęte (potwierdzenie drogą mailową), otrzymają najpóźniej na 3 tygodnie przed rozpoczęciem V OWT teksty do przygotowania (zapoznania się z nimi i wstępnego ich przetłumaczenia) na Warsztaty oraz wszelkie dodatkowe informacje (dokładny program, informacje dotyczące noclegów itp.).

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

08:29, chankrum
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 11 marca 2008
Słoweniści!

UWAGA

słowenistki i słoweniści!!!

 

14 marca 2008 (piątek)

o godz. 13.00 w sali 303

 

odbędzie się spotkanie ze słowenistami z Uniwersytetu Gdańskiego,

Ewą Ziewiec i Tomaszem Łukaszewiczem,

głównymi redaktorami dwujęzycznej strony internetowej o Słowenii

„Čar Slovenije"

 

www.czar-slowenii.pl

 

Serdecznie zapraszamy!!!

22:25, chankrum
Link Dodaj komentarz »
sobota, 01 marca 2008

Koło Naukowe Slawistów

Zaprasza na najbliższe spotkanie

3.03.2008 (poniedziałek)

godz. 18.30 sala 303

 

 

Swój referat

„Kobieta i mężczyzna - język słoweński i polski"

wygłosi Zuzanna K. Kobos (III rok, słowenistyka)

 

 

 

Zarząd KNS

20:53, chankrum
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 25 lutego 2008
Zberanko

ZEBRANIE KOŁA NAUKOWEGO SLAWISTÓW

 

 

 

 

Odbędzie się 27 lutego o godzinie 18:30, w sali 303. Marek Majer z III roku wygłosi referat:

 

 

Języki germańskie- ogólna charakterystyka

 

 

 

 

Zapraszamy
09:08, chankrum
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 10 stycznia 2008
Zebranie

UWAGA!

 

16.01.2008r., o godzinie 18:30 w Sali 303 odbędzie się zebranie KNS, na którym wybierzemy Zarząd i ustalimy harmonogram spotkań w przyszłym semestrze. Zapraszamy serdecznie!

                                                                                 KNS

23:18, chankrum
Link Dodaj komentarz »
środa, 09 stycznia 2008
Konferencja
Konferencja Zaproszenie do udziału w konferencji:
Współczesna Kultura Słoweńska i Jej Źródła

Słowenistyczna sekcja Koła Naukowego Slawistów działająca w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza serdecznie wszystkich studentów i doktorantów zainteresowanych Słowenią do wzięcia udziału w ogólnopolskiej studenckiej konferencji naukowej dotyczącej Współczesnej Kultury Słoweńskiej i Jej Źródeł, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim 10 i 11 kwietnia 2008 roku.
Celem konferencji jest uzyskanie wieloaspektowego obrazu kultury wyrosłej na granicy słowiańskiego, germańskiego i romańskiego obszaru etnicznego ponad piętnaście lat po rozpadzie Jugosławii i trzy lata po wejściu Słowenii do Unii Europejskiej - jakie wpływy i tradycje w niej
przeważają i w którym kierunku zmierza?
Referaty nie powinny trwać dłużej niż 15 minut, planujemy ich późniejsze
wydrukowanie w formie książkowej. Zgłoszenia wraz z krótkim opisem tematu referatu prosimy nadsyłać do końca lutego na adres:

marta_cmiel@interia.pl


Planujemy także spotkanie kół naukowych zajmujących się Słowenią,
rozmowę na temat możliwości podjęcia wspólnych działań. Dlatego też
zapraszamy koła do przygotowania krótkiej prezentacji bieżących bądź wcześniejszych projektów i działań oraz do opowiedzenia o planach, problemach, sposobach działania, pozyskiwaniu sponsorów. Konferencji towarzyszyć będą m.in. spotkania ze słoweńskimi twórcami, wieczór słoweński w klubie Jadłodajnia Filozoficzna oraz przegląd słoweńskich filmów krótkometrażowych.
Wysyłamy wstępny program konferencji, uszczegółowiony program
prześlemy do 15 marca. Zapewniamy nocleg z 10 na 11 kwietnia dla uczestników przygotowujących referaty, oraz obiady dla wszystkich uczestników konferencji.

00:55, chankrum
Link Komentarze (1) »
niedziela, 02 grudnia 2007
Kolejne spotkanie filmowe

UWAGA!

Na kolejny film Igliki Trifonovej zapraszamy 11.12.07r, o g.15.15. Za zmianę w planie przepraszamy.

 

 

LIST DO AMERYKI / PISMO DO AMERIKA

Kamen, najlepszy przyjaciel Ivana, po wypadku samochodowym leży w stanie krytycznym w szpitalu w Ameryce. Ivan bardzo chciałby być przy nim ale odmówiono mu wizy amerykańskiej i nie może wyjechać z kraju. Postanawia wiec napisać do przyjaciela. Nie jest to jednak zwykły list. Ivan bierze kamerę, którą kiedyś podarował mu Kamen, i wyrusza w podróż po Bułgarii, by odwiedzić miejsca, gdzie spędzili dzieciństwo i razem dorastali. Opowiada przyjacielowi o spotykanych po drodze ludziach, odwiedzanych miastach i miasteczkach. Chce też zaśpiewać mu piosenkę, którą nucili jako mali chłopcy ale pamięta jedynie jej fragment. Piosenki nauczyła ich babcia Kamena i Ivan - pod wpływem impulsu - postanawia odnaleźć staruszkę by przypomniała mu cały tekst.

19:08, chankrum
Link Komentarze (3) »
czwartek, 15 listopada 2007
Film

UWAGA!

Współczesna bułgarska kinematografia w zasięgu ręki!

 

20.11. o godz.15.15. rusza przegląd filmów bułgarskich! W co drugi wtorek, w sali nr 109 wszyscy zainteresowani będą mieli okazję zapoznać się z inną produkcją filmową. Cykl spotkań otwiera "Śledztwo" Igliki Tifonovej, film, który ma w swym dorobku 4 nagrody na Festiwalu Bułgarskiego Filmu Fabularnego „Złota Róża" 2006.

 

ŚLEDZTWO / RAZSLEDVANE

Znaleziono ludzkie szczątki i zatrzymano podejrzanego. Jest nim Plamen Goranov, brat zamordowanego, który nie przyznaje się do winy. Nowy oficer śledczy, Alexandra Yakimowa zaczyna pracę od zera. Za dnia przesłuchuje krewnych, przyjaciół i znajomych braci, a nocą - podejrzanego. Na własną rodzinę nie ma czasu. Wybrała samotne życie i praca wypełnia jej całe dni. Samotność doskwiera również Plamenowi, który zaczyna cenić spotkania z panią detektyw i to, że może z nią porozmawiać. Iglika Trifonova, autorka "Historii morderstw" - dokumentu, którego akcja toczy się w więzieniu, powraca po dziesięciu latach do tematu zbrodni. Kreśli skrupulatne portrety osoby ściganej i ścigającej unikając jednocześnie prostych odpowiedzi. Pełne napięcia studium psychologiczne ukazuje zmagania twardej pani detektyw z niezbyt rozmownym podejrzanym.

 

IGLIKA TRIFFONOWA

Urodziła się w Sofii W 1957 roku. W 1983r ukończyła Wyższą Szkołę Sztuk Dramatycznych na wydziale reżyserii filmowej. Zdobyła nagrodę Złotej Róży za film dokumentalny „Stories about morders".

 

FILMOGRAFIA

2006 Razsledvane/Śledztwo

2000 Letter to America

1995 On the Road (dokumentalny)

1994 Portrait o fan actress (dokumentalny)

1993 Stories for Murders (dokumentalny)

19930 Year 1990 (dokumentalny)

22:57, chankrum
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 11 listopada 2007
Cassa
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyniesienie pieniędzy na wycieczkę (warsztaty na Łużycach Dolnych): 170 PLN, w terminie nie późniejszym niż poniedziałek 12.11.2007 r. do skarbnika KNSu, czyli mnie:). Wyjazd w piątek 16.11, zbiórka o godzinie 5.00 na dworcu Łódź Kaliska.
14:32, chankrum
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 04 listopada 2007
ZEBRANIE PRZED WYCIECZKĄ

W środę 7 listopada 2007 r.

odbędzie się zebranie dotyczące wycieczki na Łużyce.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do sali 303 o godzinie 18:30

22:10, chankrum
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 9